راهکار های ابری دانا، منتخب صدها کسب و کار خردمند.

داستان موفقیت مشتریان ما را ببینید

داخلی 1
49258000 - 021

به مدت

14 روز


همه امکانات نرم افزار CRM دانا رو به صورت

کاملا رایگان امتحان کنید

کد فعال سازی حساب به شماره موبایل شما ارسال میشه.
کد فعال سازی حساب به شماره موبایل شما ارسال میشه.
danaabr.com.
دامنه شما :
یک نام انگلیسی دلخواه وارد کنید تا ما برای شما یک زیر دامنه در ابر دانا بسازیم، مثلا اگر نام شرکت شما کاوش است، با وارد کردن کلمه kavosh نام دامنه شما kavosh.danaabr.com میشه. البته پس از دوره آزمایشی میتونید از نام دامنه اختصاصی خودتون استفاده کنید.
یک نام انگلیسی دلخواه وارد کنید تا ما برای شما یک زیر دامنه در ابر دانا بسازیم، مثلا اگر نام شرکت شما کاوش است، با وارد کردن کلمه kavosh نام دامنه شما kavosh.danaabr.com میشه. البته پس از دوره آزمایشی میتونید از نام دامنه اختصاصی خودتون استفاده کنید.
کلیک روی دکمه ایجاد حساب رایگان به منزله پذیرش مفاد توافقنامه استفاده از محصولات ابری دانا است.